Brandservice

Vi jobbar med någon som heter Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) som är ett samlingsnamn för de brandskyddsåtgärder som en verksamhet måste uppfylla enligt den nya lagen om "skydd mot olyckor".

Vi hjälper våra kunder med att utföra brandservice i enlighet med lagen om skydd mot olyckor som trädde i kraft den 1 januari 2004. Det finns även andra lagstiftningar med krav på brandskyddsåtgärder såsom Arbetsmiljölagen.

Vi har välutbildade brandskyddstekniker som hjälper er med att funktionskontrollera era befintliga släckare och brandposter, detta skall göras 1 gång om året. Vi hjälper er att hålla koll på detta och kontaktar er när det är dags för en ny besiktning.