Brandservice

Vi utför årlig brandservice, vilket innefattar fullständig kontroll och översyn av samtliga brandsläckare, brandposter samt rökluckor. Vi kontrollerar så dessa är funktionsdugliga och uppfyller Svensk standard SS 3656 och SS-EN671-3.

Gör även kontroller så skyltning av släckutrustning och nödutgångar följer gällande bestämmelser ocyh även utrymningsplaner.