Brandservice

Vi jobbar med Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) som är ett samlingsnamn för de brandskyddsåtgärder som en verksamhet måste uppfylla enligt den lagen om "skydd mot olyckor".

Vi hjälper kunder med att utföra brandservice i enlighet med lagen om skydd mot olyckor som trädde i kraft den 1 januari 2004. Det finns även andra lagstiftningar med krav på brandskyddsåtgärder såsom Arbetsmiljölagen.

Vi har välutbildade brandskyddstekniker som hjälper er med att funktionskontrollera era befintliga släckare och brandposter, detta görs en gång var 1-3 år beroende på arbetsmiljö. Vi hjälper er att hålla koll på detta och kontaktar er när det är dags för en ny besiktning.