Konstruktion

Vi konstruerar och bygger påbyggnader och kringutrustningar till produktion och maskin.

Det är oftast kundanpassning samt effektivisering som initierar vårat arbete.
Konstruktioner där Hydraulik och Pneumatik ska integreras känner vi oss extra säkra på.
Nollserier och produktutveckling är en del av verksamheten som vi dagligen ägnar oss åt. Vårt stora nätverk av leverantörer hjälper oss lösa uppgifterna snabbt och enkelt.

Vi tar gärna emot just din förfrågan,
inget är för litet eller för stort.